Prof. Dr. Ozan Eruygur

1974 yılında Kütahya'da doğdu. 1985-1992 yılları arasında Ankara Anadolu Lisesi'nde (Fransızca) okudu. 1992 yılında ODTÜ İktisat Bölümü'ne girdi ve 1997 yılında ODTÜ İktisat Bölümü'nden mezun oldu. Aynı yıl bu bölümde Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı (2005 yılına kadar bu görevini sürdürdü). Hem ODTÜ İktisat Bölümü'nden ve hem de CIHEAM/IAMM'den (Fransa) 2000 ve 2001 yıllarında yüksek lisans dereceleri aldı. 2005 ve 2006 yılları arasında ODTÜ Avrupa Projeleri Ofisinde Araştırmacı olarak çalıştı. 2006'da ODTÜ İktisat Bölümü'nde iktisat doktorasını tamamladı.

Askerlik görevi sonrası 2008 yılında Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü'nde Yardımcı Doçent (Doktor Öğretim Üyesi) olarak göreve başladı. 2011 yılında YÖK'ten doçentlik derecesini aldı. 2017 yılında profesör oldu. Temmuz 2018'de Gazi Üniversitesi İİBF isim değiştirip Ankara Hacı Bayram Veli (AHBV) Üniversitesi olunca, bu bölüme geçmiş oldu. 

ODTÜ, Gazi Üniversitesi, AHBV Üniversitesi, Ostim Teknik Üniversitesi, TED Üniversitesi, Başkent Üniversitesi,  Çankaya Üniversitesi ve Atılım Üniversitelerinde; ekonometri, istatistik, matematiksel ekonomik modeller, büyüme teorileri, iktisada giriş, genel denge modelleri ve mikroiktisat dersleri vermektedir.

Zaman serisi ekonometrisi, panel veri ekonometrisi, entropi ekonometrisi, ekonomik modelleme, bankacılık sektörü, tarımsal sektör modelleri, mikroiktisat ve genel ekonometri alanlarında birçok yayını ve sunulmuş bildirileri bulunmaktadır.

Halen Ankara Hacı Bayram Veli (AHBV) Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü'nde öğretim üyesidir.

AHBVÜ SEM Eğitimleri

(2021-2022 Dönemi)

 

AHBV SEM (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, kısaca AKADEMİ-SEM) eğitimleri ilan edilecektir, henüz kesinleşmemiştir.

Güz Dönemi

 • Eviews ve Gretl ile Temel Ekonometri 

  • 29 Kasım ve 1 Aralık 2021
  • 19:00-22:00 arasında
  • Toplam 6 saat
 • Eviews ve Gretl ile Zaman Serisi Analizi

  • 27 ve 29 Aralık 2021
  • 19:00-22:00 arasında
  • Toplam 6 saat
 • Eviews ve Gretl ile Panel Veri Analizi

  • 21 ve 22 Şubat 2022
  • 19:00-22:00 arasında
  • Toplam 6 saat

 

TÜİK TÜMDER Eğitimleri

(2021-2022 Dönemi)

 

Ayrıntılar ilan edilecektir.

https://www.tuikmensuplari.org

 


Stata ile Temel Ekonometri

(10-12-13-17-18-19 Ocak 2022)

Ayrıntılar ilan edilecek


Stata ile Zaman Serisi Analizi

(24-25-26-31 Ocak ve 1-2 Şubat 2022)

Ayrıntılar ilan edilecek


Stata ile Panel Veri Analizi

(6-7-8-13-14-15 Haziran 2022)

Ayrıntılar ilan edilecek


Stata ile İleri Zaman Serisi Analizi

(20-21-22-27-28-29 Haziran 2022)

Ayrıntılar ilan edilecek


 

 

 

 

 

 

Ozan Eruygur tarafından CMSIMPLE kullanılarak hazırlanmıştır © 2021 CMSimple| Tema: ge-webdesign.de| html| css| Login