Prof. Dr. Ozan Eruygur

1974 yılında Kütahya'da doğdu. 1997 yılında ODTÜ İktisat Bölümü'nden mezun oldu. Aynı yıl bu bölümde araştırma görevlisi olarak göreve başladı. Hem ODTÜ İktisat Bölümü'nden ve hem de CIHEAM/IAMM'den (Fransa) 2000 ve 2001 yıllarında yüksek lisans dereceleri aldı. 2006'da ODTÜ İktisat Bölümü'nde iktisat doktorasını tamamladı.

Askerlik görevi sonrası 2008 yılında Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü'nde Yardımcı Doçent (Doktor Öğretim Üyesi) olarak göreve başladı. 2011 yılında YÖK'ten doçentlik derecesini aldı. 2017 yılında profesör oldu. Temmuz 2018'de Gazi Üniversitesi İİBF isim değiştirip Ankara Hacı Bayram Veli (AHBV) Üniversitesi olunca, bu bölüme geçti. 

ODTÜ, Gazi Üniversitesi, AHBV Üniversitesi, Ostim Teknik Üniversitesi, TED Üniversitesi, Başkent Üniversitesi,  Çankaya Üniversitesi ve Atılım Üniversitelerinde; ekonometri, istatistik, matematiksel ekonomik modeller, büyüme teorileri, iktisada giriş, genel denge modelleri ve mikroiktisat dersleri vermektedir.

Zaman serisi ekonometrisi, panel veri ekonometrisi, Ekonomik modelleme, bankacılık sektörü, tarımsal sektör modelleri, mikroiktisat ve genel ekonometri alanlarında birçok yayını ve sunulmuş bildirileri bulunmaktadır.

Halen Ankara Hacı Bayram Veli (AHBV) Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü'nde öğretim üyesidir.

Eğitimler

XIV. EconLab Modelleme Okulu

 • 1. Gün: Cumartesi
   
  06 Şubat 2021

  09.30-10.00: Kayıt ve tanışma
  10.00-10.45: Otoregrasyon (AR), Hareketli Ortalama (MA) ve ARMA Modelleri
          • STATA ile uygulamalar
  10.45-11.00: Kahve arası
  11.00-11.45: Veride AR ve MA İmzaları
          • MA ve AR Sürecinin Belirlenmesi
          • STATA ile uygulamalar
  11.45-13.00: Öğle Yemeği
  13.00-13.45: Durağanlık Kavramı
          • STATA ile uygulamalar
  13.45-14.00: Kahve arası
  14.00-14.45: Box-jenkins ARIMA Modellemesi
          • STATA ile uygulamalar
  14.45-15.00: Kahve arası
  15.00-15.45: Etkileşimli danışmanlık

 • 2. Gün: Pazar
   
  07 Şubat 2021

  10.00-10.45: VAR Modelleri
          • VAR Modellerinin Tahmini
          • STATA ile uygulamalar
  10.45-11.00: Kahve arası
  11.00-11.45: Etki Tepki Fonksiyonları
          • STATA ile uygulamalar
  11.45-13.00: Öğle yemeği
  13.00-13.45: Varyans Ayrıştırma
          • STATA ile uygulamalar
  13.45-14.00: Kahve arası
  14.00-14.45: Granger Nedensellik Testi
          • STATA ile uygulamalar
  14.45-15.00: Kahve arası
  15.00-15.45: Etkileşimli danışmanlık

 • 3. Gün: Cumartesi
   
  13 Şubat 2021

  10.00-10.45: Birim Kök ve Temel Rassal Yürüyüş Formları
          • Birim kök Testleri
          • STATA ile uygulamalar
  10.45-11.00: Kahve arası
  11.00-11.45: Yapısal Kırılma Altında Birim Kök Testleri
          • STATA ile uygulamalar
  11.45-13.00: Öğle yemeği
  13.00-13.45: Eşbütünleşme Kavramı
          • Hata Düzeltme Modelleri (ECM)
          • STATA ile uygulamalar
  13.45-14.00: Kahve arası
  14.00-14.45: Engle Granger Eşbütünleşme Testi
          • STATA ile uygulamalar
  14.45-15.00: Kahve arası
  15.00-15.45: Etkileşimli danışmanlık

 • 4. Gün: Pazar
   
  14 Şubat 2021

  10.00-10:45 : Oynaklık Kavramı ve Oynaklığın Modellenmesi
          • Otoregresif Koşullu Değişen Varyans (ARCH)
          • STATA ile Uygulamalar
  10.45-11:00 : Kahve Arası
  11.00-11:45 : GARCH
          • STATA ile Uygulamalar
  11.45-13.00 : Öğle Yemeği
  13.00-13.45 : TARCH
          • STATA ile Uygulamalar
  13.45-14:00 : Kahve Arası
  14.00-14.45 : EGARCH
          • STATA ile Uygulamalar
  14.45-15:00 : Kahve Arası
  15.00-15.45 : Etkileşimli danışmanlık

Yazılar

Yapım aşamasında.

 

Türkiye Ekonomisi

Yapım aşamasında.

 

Ozan Eruygur tarafından CMSIMPLE kullanılarak hazırlanmıştır © 2013 CMSimple| Tema: ge-webdesign.de| html| css| Login