Prof. Dr. Ozan Eruygur

2021-2022 Dönemi (Eylül 2021-Haziran 2022)

 

Üç merkezde eğitim verilmektedir. Eğitimlerin detayları için soldaki menüden ilgili eğitim merkezi seçiniz.

 

 • AHBVÜ SEM Eğitimleri [Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi]

 

 • ECONLAB Eğitimleri

 

 • TÜİK Mensupları Derneği (TÜMDER) Eğitimleri

 

Daha Önceki Dönemlerde Verilen Eğitimler

 
 • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonometri Eğitimleri – 2017-2020
  • CBRT Econometrics Workshops [Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonometri Eğitimleri] – 2017-2020, Ankara.
  • Basic Econometrics [Temel Ekonometri]
  • Basic Econometrics with R [R ile Temel Ekonometri]
  • Basic Econometrics with Stata [Stata ile Temel Ekonometri]
  • Time Series Econometrics [Zaman Serisi Ekonometrisi]
  • Time Series Econometrics with Eviews [Eviews ile Zaman Serisi Ekonometrisi]
  • Advanced Time Series Econometrics [İleri Zaman Serisi Ekonometrisi]
  • Panel Data Econometrics with Stata [Stata ile Panel Veri Ekonometrisi]
  • Advanced Panel Data Econometrics with Stata [Stata ile İleri Panel Veri Ekonometrisi]

 

 • TÜİK Mensupları Derneği (TÜMDER) Eğitimleri – 2021-halen
  • Stata ile Temel İstatistik ve Ekonometri, Şubat 2021
  • Stata ile Zaman Serisi Analizi, Mart 2021
  • Stata ile Panel Veri Analizi, Haziran 2021

 

 • EconLab Modelleme Okulu Eğitimleri – 2021-halen
  • EconLab Modelleme Okulu GAMS ile Modellemeye Giriş. 21-22 ve 28-29 Ağustos 2021. https://www.econlab.org/
  • EconLab Modelleme Okulu STATA ile İleri Panel Veri Analizi. 05-06 ve 12-13 Haziran 2021, https://www.econlab.org/
  • EconLab Modelleme Okulu STATA ile İleri Zaman Serisi Analizi. 1-2 ve 8-9 Mayıs 2021, https://www.econlab.org/
  • EconLab Modelleme Okulu STATA ile Zaman Serisi Analizi. 06-07 ve 13-14 Şubat 2021 [Online], https://www.econlab.org/

 

 • AHBV Sürekli Eğitim Merkezi Ekonometri Eğitimleri

Stata ile Zaman Serisi Analizi, 13 Mart 2021

Stata ile İleri Zaman Serisi Analizi, 20 Mart 2021

Eviews ile Zaman Serisi Analizi, 03 Nisan 2021

Stata ile Panel Veri Analizi, 17 Nisan 2021

Stata ile İleri Panel Veri Analizi, 22 Mayıs 2021

 

 • Summer School in Economy (Ekonomi Yaz Seminerleri-EYS) [Pamukkale University]– July 2019, Denizli.
  • Time Series Econometrics [Zaman Serisi Ekonometrisi]
  • Panel Data Econometrics [Panel Veri Ekonometrisi]

 

 • Karadeniz Teknik Üniversitesi, Bilimsel Araştırmalar Yaz Seminerleri – Ağustos 2018
  • Stata ile Panel Veri Ekonometrisi

 

 • Training on Economic Modelling, European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) and Frankfurt School of Finance & Management– January 2018, London.
  • Economic Modelling (Theory and Implementation)

 

 • Sakarya Üniversitesi, Ekonometri Seminerleri – Ağustos 2017
  • Stata ile Panel Veri Ekonometrisi

 

 • Atılım Üniversitesi SAEL Ekonometri Eğitimleri - 2013-2020

Stata ile Temel Ekonometri

Stata ile Zaman Serisi Uygulamaları

Stata ile Panel Veri Uygulamaları

Kalkınma Bakanlığı Stata-Ekonometri Programı

Temel İstatistik

Temel Ekonometri

Zaman Serisi Analizi

İleri Zaman Serisi Analizi

Panel Veri Analizi

İleri Panel Veri Analizi

Stata ile İleri Panel Veri Uygulamaları

Kalkınma Bakanlığı Stata-Ekonometri Programı

Zaman Serisi Analizi

İleri Zaman Serisi Analizi

Panel Veri Analizi

İleri Panel Veri Analizi

 

AHBVÜ SEM Eğitimleri

(2021-2022 Dönemi)

 

AHBV SEM (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, AKADEMİ-SEM) eğitimleri ilan edilecektir, henüz kesinleşmemiştir.

Güz Dönemi

 • Stata ile Temel Ekonometri
 • Stata ile Zaman Serisi Analizi
 • Stata ile Panel Veri Analizi

 

Bahar Dönemi

 • Stata ile Temel Ekonometri 
 • Stata ile Zaman Serisi Analizi
 • Stata ile Panel Veri Analizi 

 

 

ECONLAB Eğitimleri

(2021-2022 Dönemi)

 

EconLab eğitimleri hakkında detaylı bilgi almak için aşağıdaki linklere tıklayınız:

Aşağıdaki eğitimlerin tarihleri önümüzdeki günlerde ilan edilecektir:

Güz Dönemi

 • Stata ile İleri Panel Veri Analizi - 2 
 • Stata ile İleri Zaman Serisi
 • Stata ile İleri Panel Veri Analizi

Bahar ve Yaz Dönemi

 • Stata ile Zaman Serisi Analizi
 • Stata ile İleri Zaman Serisi Analizi
 • Stata İle İleri Panel Veri Analizi
 • R ile Temel Ekonometri
 • R ile Zaman Serisi Analizi
 • R ile Panel Veri Analizi

 

TÜİK TÜMDER Eğitimleri

(2021-2022 Dönemi)

 

Tarihler ilan edilecektir, eğitimler hakkında çalışılmaktadır, henüz kesinleşmemiştir.

https://www.tuikmensuplari.org

 Güz Dönemi

 • R ile Temel İstatistik ve Ekonometri
 • R ile Zaman Serisi Analizi
 • R ile Panel Veri Analizi

 Bahar Dönemi

 • Eviews ile Temel İstatistik ve Ekonometri 
 • Eviews ile Zaman Serisi Analizi  
 • Eviews ile Panel Veri Analizi 

 

Ozan Eruygur tarafından CMSIMPLE kullanılarak hazırlanmıştır © 2021 CMSimple| Tema: ge-webdesign.de| html| css| Login