Prof. Dr. Ozan Eruygur

R ile Ekonometrik Modellemenin Temelleri

 

1.Gün (Cumartesi)
R'da Basit Regresyon
Güven Aralıkları
Artık Histogramı ve Grafiği
Tahminler için Güven Bantları ve Grafiği
R'da Çoklu Regresyon
Uygulamalar
 
2.Gün (Pazar)
HC Testi: Glejser Testleri
HC Testi: Goldfeld-Quandt Test
HC Testi: Spearman rank correlation test
HC Testi: Breusch-Pagan test
HC Testi: White test
White HC standard Sapmaları
Uygulamalar
 
3. Gün (Cumartesi)
Normalik Testi: Jarque-Bera test
Atlanan Değişken Testi: Reset test
AC Testi: Durbin-Watson test
AC Testi: Breusch-Godfrey test
Newey-West standard sapmaları
Uygulamalar
 
4. Gün (Pazar)
Cochrane Orcutt EGLS Tahmincisi
Prais Winsten EGLS Tahmincisi
J Test ve Encompassing F Test
Yapısal Kırılma: Chow Test
Yapısal Kırılma: Recursive CUSUM test
Uygulamalar

AHBVÜ SEM Eğitimleri

(2021-2022 Dönemi)

 

AHBV SEM (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, kısaca AKADEMİ-SEM) eğitimleri ilan edilecektir, henüz kesinleşmemiştir.

Güz Dönemi

  • Eviews ve Gretl ile Temel Ekonometri 

  • Eviews ve Gretl ile Zaman Serisi Analizi

  • Eviews ve Gretl ile Panel Veri Analizi

 

TÜİK TÜMDER Eğitimleri

(2021-2022 Dönemi)

 

Ayrıntılar ilan edilecektir.

https://www.tuikmensuplari.org

 


Stata ile Temel Ekonometri

(7-8-9-14-15-16 Şubat 2022)

Ayrıntılar ilan edilecek


R ile Temel Ekonometri

Ayrıntılar ilan edilecek


Stata ile Panel Veri Analizi

Ayrıntılar ilan edilecek


Stata ile İleri Zaman Serisi Analizi

Ayrıntılar ilan edilecek


 

 

 

 

 

 

Ozan Eruygur tarafından CMSIMPLE kullanılarak hazırlanmıştır © 2021 CMSimple| Tema: ge-webdesign.de| html| css| Login