Prof. Dr. Ozan Eruygur

R ile Panel Veri Analizi
 
1. GÜN (Cumartesi)
Havuzlanmış EKK
Sabit Etkiler Tahmincisi
İki Yönlü Sabit Etkiler
Rassal Etkiler Tahmincisi
Gözlenmeyen Etkiler Testi
Hausman test
AR(1)ve MA(1) hatalar için Rassal Etkiler Altında LM testi
Genel Otokorelasyon Testleri
Wooldridge'in Kısa FE Modellerinde Otokorelsyon Testi
Rassal Etkilerde LR Otokorelasyon Testi
Havuzlanmış FGLS Tahmincisi
Rassal Etkiler FGLS Tahmincisi (RE-FGLS)
Sabit Etkiler FGLS Tahmincisi (FE-FGLS)
 
2. GÜN (Pazar)
Kısa Panelde Panel ARDL
Fark GMM: Arellano & Bond (1991)
Sistem GMM: Blundell and Bond (1998)
 
3. GÜN (Cumartesi)
Birinci Nesil Birim Kök Testleri
Levin-Lin-Chu Test
Im, Pesaran and Shin Test
The Maddala and Wu Test
İkinci Nesil Birim Kök Testleri
ips and cips test
Panel Eşbütünleşme
 
4. GÜN (Pazar)
Uzun Panelde Panel ARDL
Ortalama Grup Tahmincisi (MG)
Dinamik Ortalama Grup Tahmincisi (Dinamik MG)
Havuzlanabilirlik Testi
Yatay Kesit Bağımlılık Testleri
Ortak Bağıntılı Etkiler Ortalama Grup Tahmincisi (CCEMG)
 
 
 
 
 

AHBVÜ SEM Eğitimleri

(2021-2022 Dönemi)

 

AHBV SEM (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, kısaca AKADEMİ-SEM) eğitimleri ilan edilecektir, henüz kesinleşmemiştir.

Güz Dönemi

  • Eviews ve Gretl ile Temel Ekonometri 

  • Eviews ve Gretl ile Zaman Serisi Analizi

  • Eviews ve Gretl ile Panel Veri Analizi

 

TÜİK TÜMDER Eğitimleri

(2021-2022 Dönemi)

 

Ayrıntılar ilan edilecektir.

https://www.tuikmensuplari.org

 


Stata ile Temel Ekonometri

(7-8-9-14-15-16 Şubat 2022)

Ayrıntılar ilan edilecek


R ile Temel Ekonometri

Ayrıntılar ilan edilecek


Stata ile Panel Veri Analizi

Ayrıntılar ilan edilecek


Stata ile İleri Zaman Serisi Analizi

Ayrıntılar ilan edilecek


 

 

 

 

 

 

Ozan Eruygur tarafından CMSIMPLE kullanılarak hazırlanmıştır © 2021 CMSimple| Tema: ge-webdesign.de| html| css| Login