Prof. Dr. Ozan Eruygur

R ile Zaman Serisi Analizi

 

1. GÜN (Cumartesi)

R'da Dinamik Model Tahmini
Modele Gecikme ve Fark Ekleme
Yapısal Kırılma Testi: Chow
Yapısal Kırılma Testi: CUSUM
Box-Jenkins Metodolojisi ve ARIMA Modellemesi
Veride AR ve MA İmzaları
AR(1) süecinin Simülasyonu
AR(2) sürecinin Simülasyonu
MA(1) ve MA(2) Süreçlerinin Simülasyonu
En İyi ARIMA Modelinin Seçimi

 
2. GÜN (Pazar)
VAR Modellemesi
VAR Tahmini: Otokorelasyon Testi
VAR Tahmini: İstikrarlılık
VAR Tahmini: ARCH Testi
VAR Tahmini: Normallik Testi
VAR Tahmini: Nedensellik Analizi
VAR Tahmini: Öngörü
VAR Tahmini: Etki-Tepki Fonksiyonları
VAR Tahmini: Varyans Ayrıştırma
 
3. GÜN (Cumartesi)
Stokastik ve Deterministik Trendler
Sahte Regresyon
Birim Kök Testi: ADF
Birim Kök Testi: PP
Birim Kök Testi: DF-GLS
Birim Kök Testi: Schmidt-Phillips
Birim Kök Testi: KPSS Test
Yapısal Kırılma Altında Birim Kök Testi: Zivot-Andrews
 
4. GÜN (Pazar)
Engle-Granger Eşbütünleşme Testi
Phillips-Ouliaris Eşbütünleşme Testi
Johansen Eşbütünleşme Analizi
Johansen-Juselius: Kısıtsız Eşbütünleşme
Zayıf Bağımlılık Testi
Eşbütünleşme İlişkilerinde Kısıtları Sınama
VECM Tahmini
 
 
 
 
 
 

AHBVÜ SEM Eğitimleri

(2021-2022 Dönemi)

 

AHBV SEM (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, kısaca AKADEMİ-SEM) eğitimleri ilan edilecektir, henüz kesinleşmemiştir.

Güz Dönemi

  • Eviews ve Gretl ile Temel Ekonometri 

  • Eviews ve Gretl ile Zaman Serisi Analizi

  • Eviews ve Gretl ile Panel Veri Analizi

 

TÜİK TÜMDER Eğitimleri

(2021-2022 Dönemi)

 

Ayrıntılar ilan edilecektir.

https://www.tuikmensuplari.org

 


Stata ile Temel Ekonometri

(7-8-9-14-15-16 Şubat 2022)

Ayrıntılar ilan edilecek


R ile Temel Ekonometri

Ayrıntılar ilan edilecek


Stata ile Panel Veri Analizi

Ayrıntılar ilan edilecek


Stata ile İleri Zaman Serisi Analizi

Ayrıntılar ilan edilecek


 

 

 

 

 

 

Ozan Eruygur tarafından CMSIMPLE kullanılarak hazırlanmıştır © 2021 CMSimple| Tema: ge-webdesign.de| html| css| Login