Prof. Dr. Ozan Eruygur

Stata ile Zaman Serisi Analizi

1. GÜN: CUMARTESI
09.30-10.00: Kayıt ve tanışma
10.00-10.45: Otoregrasyon (AR), Hareketli Ortalama (MA) ve ARMA Modelleri
• STATA ile uygulamalar
10.45-11.00: Kahve arası
11.00-11.45: Veride AR ve MA İmzaları
• MA ve AR Sürecinin Belirlenmesi
• STATA ile uygulamalar
11.45-13.00: Öğle Yemeği
13.00-13.45: Durağanlık Kavramı
• STATA ile uygulamalar
13.45-14.00: Kahve arası
14.00-14.45: Box-jenkins ARIMA Modellemesi
• STATA ile uygulamalar
14.45-15.00: Kahve arası
15.00-15.45: Etkileşimli danışmanlık
 
2. GÜN: PAZAR
10.00-10.45: VAR Modelleri
• VAR Modellerinin Tahmini
• STATA ile uygulamalar
10.45-11.00: Kahve arası
11.00-11.45: Etki Tepki Fonksiyonları
• STATA ile uygulamalar
11.45-13.00: Öğle yemeği
13.00-13.45: Varyans Ayrıştırma
• STATA ile uygulamalar
13.45-14.00: Kahve arası
14.00-14.45: Granger Nedensellik Testi
• STATA ile uygulamalar
14.45-15.00: Kahve arası
15.00-15.45: Etkileşimli danışmanlık

3. GÜN: CUMARTESI
10.00-10.45: Birim Kök ve Temel Rassal Yürüyüş Formları
• Birim kök Testleri
• STATA ile uygulamalar
10.45-11.00: Kahve arası
11.00-11.45: Yapısal Kırılma Altında Birim Kök Testleri
• STATA ile uygulamalar
11.45-13.00: Öğle yemeği
13.00-13.45: Eşbütünleşme Kavramı
• Hata Düzeltme Modelleri (ECM)
• STATA ile uygulamalar
13.45-14.00: Kahve arası
14.00-14.45: Engle Granger Eşbütünleşme Testi
• STATA ile uygulamalar
14.45-15.00: Kahve arası
15.00-15.45: Etkileşimli danışmanlık
 
4. GÜN: PAZAR
10.00-10:45 : Oynaklık Kavramı ve Oynaklığın Modellenmesi
• Otoregresif Koşullu Değişen Varyans (ARCH)
• STATA ile Uygulamalar
10.45-11:00 : Kahve Arası
11.00-11:45 : GARCH
• STATA ile Uygulamalar
11.45-13.00 : Öğle Yemeği
13.00-13.45 : TARCH
• STATA ile Uygulamalar
13.45-14:00 : Kahve Arası
14.00-14.45 : EGARCH
• STATA ile Uygulamalar
14.45-15:00 : Kahve Arası
15.00-15.45 : Etkileşimli danışmanlık

AHBVÜ SEM Eğitimleri

(2021-2022 Dönemi)

 

AHBV SEM (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, kısaca AKADEMİ-SEM) eğitimleri ilan edilecektir, henüz kesinleşmemiştir.

Güz Dönemi

  • Eviews ve Gretl ile Temel Ekonometri 

  • Eviews ve Gretl ile Zaman Serisi Analizi

  • Eviews ve Gretl ile Panel Veri Analizi

 

TÜİK TÜMDER Eğitimleri

(2021-2022 Dönemi)

 

Ayrıntılar ilan edilecektir.

https://www.tuikmensuplari.org

 


Stata ile Temel Ekonometri

(7-8-9-14-15-16 Şubat 2022)

Ayrıntılar ilan edilecek


R ile Temel Ekonometri

Ayrıntılar ilan edilecek


Stata ile Panel Veri Analizi

Ayrıntılar ilan edilecek


Stata ile İleri Zaman Serisi Analizi

Ayrıntılar ilan edilecek


 

 

 

 

 

 

Ozan Eruygur tarafından CMSIMPLE kullanılarak hazırlanmıştır © 2021 CMSimple| Tema: ge-webdesign.de| html| css| Login