Prof. Dr. Ozan Eruygur

İleri Mikroiktisat

Gazi Kitabevi linki

Hepsiburada linki

Seçkin Yayınevi linki

 

İktisadın bir alt alanı olan mikroiktisat konularına uygun olarak problemler ve çözümler biçiminde hazırlanan bu kitap, mikroiktisat konularının daha kolay anlaşılmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Yaklaşık bir yıllık yoğun çalışma sonucu hazırlanan bu kitap, 144 adet klasik problem ve çözümlerini içermektedir. Öğrencilerin bu problemlerin çözümünü kavrayabilmesi için, belirli bir düzeyde mikroiktisat ve matematik bilgisine sahip olması gerekmektedir. Problemlerin oluşturulmasında öncelikli olarak genel form tercih edilmiş, ardından parametrik örneklerle zenginleştirilmiştir.

Kitap her biri kendi alanında uzmanlaşmış öğretim üyeleri tarafından hazırlanmış 5 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde tüketim teorisine, ikinci bölümde üretim teorisine, üçüncü bölümde belirsizlik altında karar ve oyun teorisine, dördüncü bölümde piyasalara, beşinci bölümde ise genel dengeye ilişkin problemler ve çözümleri bulunmaktadır.

Konu Başlıkları
Tüketim Teorisi, Prof. Dr. Müslüme NARİN
Üretim Teorisi, Prof. Dr. İbrahim TOKATLIOĞLU
Belirsizlik ve Oyun Teorisi, Prof. Dr. Fahriye ÖZTÜRK
Piyasalar, Prof Dr. A. Hakan ÇERMİKLİ
Genel Denge, Doç. Dr. H. Ozan ERUYGUR

 

Causes And Impacts of Agricultural Structures

 

Amazon link

Product details
Publisher ‏ : ‎ Nova Science Pub Inc (May 22, 2006)
Language ‏ : ‎ English
Hardcover ‏ : ‎ 298 pages
ISBN-10 ‏ : ‎ 1600211208
ISBN-13 ‏ : ‎ 978-1600211201
Item Weight ‏ : ‎ 1.94 pounds
Dimensions ‏ : ‎ 7.25 x 1 x 10.5 inches
Best Sellers Rank: #16,797,340 in Books (See Top 100 in Books)

#12,017 in Agriculture
#59,777 in Agricultural Science (Books)
#73,666 in Industries (Books) 

 

Türkiye’de Bankacılık Sektörü Piyasa Yapısı, Firma Davranışları ve Rekabet Analizi

 

pdf indir

Türkiye Bankalar Birliği Yayın No : 280

Yazarı / Kurumu : Prof. Dr. M.Necat Coşkun, Doç.Dr. Hakan Naim Ardor, Doç.Dr. A.Hakan Çermikli, Doç. Dr. H. Ozan Eruygur, Doç. Dr. Fahriye Öztürk, Doç. Dr. İbrahim Tokatlıoğlu, Arş. Gör. Dr. Gökhan Aykaç, Arş. Gör. Tolga Dağlaroğlu

Yayın Yılı : 2012

Sayfa Sayısı : 213

Konu: Bankacılık

 

TARIMSAL YAPIDA ETKİNLİK VE GIDA GÜVENLİĞİ
10. Kalkınma Planı (2014)

ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU
T.C. KALKINMA BAKANLIĞI

 

pdf indir

 

ISBN 978-605-4667-70-3
Kalkınma Bakanlığı
YAYIN NO: KB: 2874 - ÖİK: 724

 

Gümrük Birliği ve Türkiye Sanayisi Üzerine Etkileri
[Bölüm 2: Tekstil ve Hazır Giyim Sanayilerinde Uluslararası Rekabet]

pdf indir

 

Samsun Tarım Master Planı 

 pdf indir

 

ECONLAB Eğitimleri

(2022 Bahar)

EconLab Modelleme Okulu

Eğitimler online olarak verilecektir.

 • Eğitim 1. STATA ile Zaman Serisi Analizi: Birim kök ve Eşbütünleşme Analizleri
 • Eğitim 2. Stata ile VAR/VECM Modelleri ve Nedensellik Analizi
  • 23-24 Nisan 2022, 2 gün 6'şar saat (10.00-12.00 ve 13.00-17.00 arası)
  • Toplam 12 Saat
  • Eğitim sayfasına gitmek için tıklayınız. Kayıt formu bu sayfadadır.

 • Eğitim 5. Stata ile ARDL Eşbütünleşme Sınır-Testi/Tahmini ve FMOLS-DOLS Tahmincileri
  • İlan edilecek, 2 gün 6'şar saat (10.00-12.00 ve 13.00-17.00 arası)
  • Toplam 12 Saat
 • Eğitim 6. Stata ile Dinamik Panel Veri Analizi: Fark ve Sistem GMM
  • İlan edilecek, 2 gün 6'şar saat (10.00-12.00 ve 13.00-17.00 arası)
  • Toplam 12 Saat
 • Eğitim 7. Stata ile Panel Birim Kök, Eşbütünleşme ve Temel Heterojen Panel Modeller
  • İlan edilecek, 2 gün 6'şar saat (10.00-12.00 ve 13.00-17.00 arası)
  • Toplam 12 Saat
 • Eğitim 8. Stata ile Panel ARDL ve Hata Düzeltme Modelleri
  • İlan edilecek, 2 gün 6'şar saat (10.00-12.00 ve 13.00-17.00 arası)
  • Toplam 12 Saat 

 

AHBVÜ SEM Eğitimleri

(2022 Bahar)

AHBV SEM (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Akademi-SEM) eğitimleri.

Eğitimler online olarak verilecektir.

 • Eğitim 1. Eviews ve Gretl ile ARIMA Forecasting
  • 2-3 Mayıs 2022
  • 2 gün 3'er saat (Pzts-Salı); 19.00-22.00, Toplam 6 Saat
  • Döviz, BIST 100 ve Altın Serileri Uygulamalı
  • Kayıt için tıkla.
 • Eğitim 2. Eviews ve Gretl ile ARCH-GARCH Modellemesi ve Forecasting
  • 16-17 Mayıs 2022
  • 2 gün 3'er saat (Pzts-Salı); 19.00-22.00, Toplam 6 Saat
  • Döviz, BIST 100 ve Altın Serileri Uygulamalı
  • Kayıt için tıkla.
 • Eğitim 3. Eviews ve Gretl ile ARDL Eşbütünleşme Sınır-Testi ve Tahmini
  • 30-31 Mayıs 2022
  • 2 gün 3'er saat (Pzts-Salı); 19.00-22.00, Toplam 6 Saat
  • Döviz, BIST 100 ve Altın Serileri Uygulamalı
  • Kayıt için tıkla.
 • Eğitim 4. Eviews ve Gretl ile VAR Forecasting
  • İlan edilecek
  • 2 gün 3'er saat (Pzts-Salı); 19.00-22.00, Toplam 6 Saat
  • Döviz, BIST 100 ve Altın Serileri Uygulamalı
  • Kayıt için tıkla.

PAÜ - Ekonomi Yaz Seminerleri (EYS) Eğitimleri

(2022 Yaz)

Ekonomi Yaz Seminerleri

Pamukkale Üniversitesi

web sayfası

Ders İçeriklerine ulaşmak için tıklayınız

Tüm Eğitimleri görmek için tıklayınız

 • Eğitim 1. Uygulamalı Doğrusal Zaman Serisi Analizi - I
  • 1-5 Ağustos 2022, 5 gün 6'şar saat yüzyüze (09.00-12.00 ve 13.00-16.00 arası) 
  • Toplam 30 Saat
  • İçerik

 • Eğitim 2. Uygulamalı Doğrusal Zaman Serisi Analizi - II
  • 8-12 Ağustos 2022, 5 gün 6'şar saat yüzyüze (09.00-12.00 ve 13.00-16.00 arası)
  • Toplam 30 Saat
  • İçerik

Eğitimler yüzyüze olarak verilecektir.

 

 TÜİK TÜMDER Eğitimleri

(2022 Bahar)

https://www.tuikmensuplari.org

Eğitimler online olarak verilecektir.

 • Eğitim 1. R ile Ekonometri 
  • 11-13-18-20 Nisan 2022
  • 4 gün 6'şar saat (10.00-12.00 ve 13.00-17.00 arası)
  • Toplam 24 Saat
  • Web sayfasına gitmek için tıklayınız. Kayıt formu buradadır.

 • Eğitim 2.  Stata ile Temel Ekonometri
  • 7-8-14-15 Haziran 2022
  • 4 gün 6'şar saat (10.00-12.00 ve 13.00-17.00 arası)
  • Toplam 24 Saat
  • Web sayfasına gitmek için tıklayınız. Kayıt formu buradadır.

 • Eğitim 3. Stata ile Temel Zaman Serisi Analizi
  • 20-21-27-28 Eylül 2022
  • 4 gün 6'şar saat (10.00-12.00 ve 13.00-17.00 arası)
  • Toplam 24 Saat

 • Eğitim 4. Stata ile Temel Panel Veri Analizi
  • İlan edilecek.
  • 4 gün 6'şar saat (10.00-12.00 ve 13.00-17.00 arası)
  • Toplam 24 Saat
 

Ozan Eruygur tarafından CMSIMPLE kullanılarak hazırlanmıştır © 2021 CMSimple| Tema: ge-webdesign.de| html| css| Login