Prof. Dr. Ozan Eruygur

İleri Mikroiktisat

Gazi Kitabevi linki

Hepsiburada linki

Seçkin Yayınevi linki

 

İktisadın bir alt alanı olan mikroiktisat konularına uygun olarak problemler ve çözümler biçiminde hazırlanan bu kitap, mikroiktisat konularının daha kolay anlaşılmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Yaklaşık bir yıllık yoğun çalışma sonucu hazırlanan bu kitap, 144 adet klasik problem ve çözümlerini içermektedir. Öğrencilerin bu problemlerin çözümünü kavrayabilmesi için, belirli bir düzeyde mikroiktisat ve matematik bilgisine sahip olması gerekmektedir. Problemlerin oluşturulmasında öncelikli olarak genel form tercih edilmiş, ardından parametrik örneklerle zenginleştirilmiştir.

Kitap her biri kendi alanında uzmanlaşmış öğretim üyeleri tarafından hazırlanmış 5 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde tüketim teorisine, ikinci bölümde üretim teorisine, üçüncü bölümde belirsizlik altında karar ve oyun teorisine, dördüncü bölümde piyasalara, beşinci bölümde ise genel dengeye ilişkin problemler ve çözümleri bulunmaktadır.

Konu Başlıkları
Tüketim Teorisi, Prof. Dr. Müslüme NARİN
Üretim Teorisi, Prof. Dr. İbrahim TOKATLIOĞLU
Belirsizlik ve Oyun Teorisi, Prof. Dr. Fahriye ÖZTÜRK
Piyasalar, Prof Dr. A. Hakan ÇERMİKLİ
Genel Denge, Doç. Dr. H. Ozan ERUYGUR

 

Causes And Impacts of Agricultural Structures

 

Amazon link

Product details
Publisher ‏ : ‎ Nova Science Pub Inc (May 22, 2006)
Language ‏ : ‎ English
Hardcover ‏ : ‎ 298 pages
ISBN-10 ‏ : ‎ 1600211208
ISBN-13 ‏ : ‎ 978-1600211201
Item Weight ‏ : ‎ 1.94 pounds
Dimensions ‏ : ‎ 7.25 x 1 x 10.5 inches
Best Sellers Rank: #16,797,340 in Books (See Top 100 in Books)

#12,017 in Agriculture
#59,777 in Agricultural Science (Books)
#73,666 in Industries (Books) 

 

Türkiye’de Bankacılık Sektörü Piyasa Yapısı, Firma Davranışları ve Rekabet Analizi

 

pdf indir

Türkiye Bankalar Birliği Yayın No : 280

Yazarı / Kurumu : Prof. Dr. M.Necat Coşkun, Doç.Dr. Hakan Naim Ardor, Doç.Dr. A.Hakan Çermikli, Doç. Dr. H. Ozan Eruygur, Doç. Dr. Fahriye Öztürk, Doç. Dr. İbrahim Tokatlıoğlu, Arş. Gör. Dr. Gökhan Aykaç, Arş. Gör. Tolga Dağlaroğlu

Yayın Yılı : 2012

Sayfa Sayısı : 213

Konu: Bankacılık

 

TARIMSAL YAPIDA ETKİNLİK VE GIDA GÜVENLİĞİ
10. Kalkınma Planı (2014)

ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU
T.C. KALKINMA BAKANLIĞI

 

pdf indir

 

ISBN 978-605-4667-70-3
Kalkınma Bakanlığı
YAYIN NO: KB: 2874 - ÖİK: 724

 

Gümrük Birliği ve Türkiye Sanayisi Üzerine Etkileri
[Bölüm 2: Tekstil ve Hazır Giyim Sanayilerinde Uluslararası Rekabet]

pdf indir

 

Samsun Tarım Master Planı 

 pdf indir

 

AHBVÜ SEM Eğitimleri

(2021-2022 Dönemi)

 

AHBV SEM (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, kısaca AKADEMİ-SEM) eğitimleri ilan edilecektir, henüz kesinleşmemiştir.

Güz Dönemi

  • Eviews ve Gretl ile Temel Ekonometri 

  • Eviews ve Gretl ile Zaman Serisi Analizi

  • Eviews ve Gretl ile Panel Veri Analizi

 

TÜİK TÜMDER Eğitimleri

(2021-2022 Dönemi)

 

Ayrıntılar ilan edilecektir.

https://www.tuikmensuplari.org

 


Stata ile Temel Ekonometri

(7-8-9-14-15-16 Şubat 2022)

Ayrıntılar ilan edilecek


R ile Temel Ekonometri

Ayrıntılar ilan edilecek


Stata ile Panel Veri Analizi

Ayrıntılar ilan edilecek


Stata ile İleri Zaman Serisi Analizi

Ayrıntılar ilan edilecek


 

 

 

 

 

 

Ozan Eruygur tarafından CMSIMPLE kullanılarak hazırlanmıştır © 2021 CMSimple| Tema: ge-webdesign.de| html| css| Login