3. Ekonomik Yaklaşım Kongresi:

“Yeni Dünya Düzeni ve Kalkınma”

8-9 Mayıs 2003