Gümrük Birliği ve Tarım Ürünleri: Türkiye Üzerine Bir Armington Modeli Analizi

(2021)

- Fiscaoeconomia, 2021, Volume 5, Issue 1, 177-194, doi: 10.25295/fsecon.755447

- Mert ŞAKI ve H. Ozan ERUYGUR

 

Türkiye'nin Avrupa Birliği ile Tarımsal Ticaretinin Serbestleştirilmesi: Bir Armington Modeli Çalışması

(2019)

- 2019, AHBV Üniversitesi, İktisat Bölümü, Yüksek Lisans Tezi (Danışman: H. Ozan ERUYGUR)

- Mert ŞAKI

 

TAGRİS Simülasyonları

(2018)

- H. Ozan ERUYGUR

- Genel Etkiler (Tüketici, Üretici ve Toplam Refah Etkileri, Dış Ticaret Etkileri, Fiyat Etkileri, Üretim Etkileri, Bölgesel Etkiler)

 

AB-Akdeniz Ülkeleri Arasındaki Tarımsal Ticaretin Serbestleştirilmesinin Türk Tarım Sektörü Dış Ticaretine Etkileri: Bir Armington Modeli

(2018)

-Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 20/1 (2018) 153-172

-Volkan BEKTAŞ ve H. Ozan ERUYGUR

 

AB - Akdeniz Ülkeleri Arasındaki Tarımsal Ticaretin Serbestleştirilmesinin Etkileri: Bir Armington Modeli

(2016)

- 2016, Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü, DOKTORA TEZİ (Danışman: H. Ozan ERUYGUR)

- Volkan BEKTAŞ

  

Impacts of Agricultural Trade Liberalization Between EU and Mediterranean Partner Countries

(2012)

- SUSTAINMED Proje Raporu

- H. Ozan ERUYGUR

 

Tarımda AB Ortak Dış Tarifesi ve Türkiye: Üçüncü Ülkelere Dış Ticaret Etkileri

(2008)

- İktisat İşletme ve Finans, 23 (265) 2008: 17-33

- H. Ozan ERUYGUR

 

AB üyeliğinin Türk Tarımına Etkileri

(2007)

- İktisat İşletme ve Finans, 2007, Cilt: 22, Sayı: 259, Sayfa(lar): 5-17, doi: 10.3848/iif.2007.259.0464

- H. Ozan Eruygur ve Erol H.Çakmak

 

Impacts of Policy Changes on Turkish Agriculture: An Optimizatıon Model with Maximum Entropy

(2006)

- H. Ozan ERUYGUR