Prof. Dr. Ozan Eruygur

ODTÜ İktisat Bölümü, Lisans

ECON 483 Applied Econometrics I (Uygulamalı Ekonometri I)

This course concentrates on the applications time series analysis (unit root, cointegration, ECM, VAR, VECM etc) and multiple regression techniques and of simultaneous equation systems. The areas of application may include estimation of consumption functions, systems of demand functions, production and cost functions, international trade relationships and others.

TED Üniversitesi İktisat Bölümü, Lisans

ECON 412 Labor Economics (Çalışma Ekonomisi)

Neoclassical theories of labor supply, labor demand, and labor market equilibrium. Compensating wage differentials. Human capital investment, education, and labor market outcomes. Wage inequality and income distribution. Skill-biased technical change. Job search, matching, and labor market frictions. Equilibrium unemployment. Labor market policies and labor market institutions. Collective bargaining and labor unions. Labor market discrimination. Social networks in labor markets.

Çankaya Üniversitesi İkt. Böl., Yüksek Lisans

ECON 512 Economic Crises (İktisadi Krizler)

This course includes a selected survey of the literature on economic crises. The objective of the course is to strengthen the student’s understanding of the macro- financial linkages associated with an integral analysis of a particular crisis. Main factors explaining major types of crises along with their real and financial sector implications are considered within the framework of international contagion effects.

Çankaya Üniversitesi İkt. Böl., Lisans

ECON 413 Agricultural Economics (Tarım Ekonomisi)

Tarım ve gıda piyasalarının ekonomisine giriş, temel mikro ve makroiktisadi kuramlarının tarım, tarımsal kalkınma, tarımın Türkiye ekonomisindeki rolü, kamunun tarım politikaları, tarımsal ticaret politikaları ve düzenlemelerine uygulanması.

Ostim Teknik Üni. İktisat Bölümü, Lisans

ECON 203 Statistics I (İstatistik I)

This course deals with frequency distributions, measures of central tendency and variability, basic theorems of probability, independent and joint events, conditional probability, discrete probability distributions, normal distributions, sampling distributions and sample drawing techniques.

AHBV Üni. İktisat, Doktora

LE1760106 Büyüme ve Kalkınma Okumaları

AHBV Üni. İktisat (Tzl.), Yüksek Lisans

LE1704102 Makroekonometri

AHBV Üni. Ekon. Kalk. ve Büy., Yük. Lisans

LE1701107 Büyüme Teorileri

AHBV Üni. Ekonometri Bölümü, Yüksek Lisans

 LE0701101 Büyük Veri Ekonometrisi

AHBV Üni. İktisat Bölümü, Lisans

IKTI 101 İktisada Giriş  

AHBV Üni. İktisat Bölümü, Lisans

IKTI 419 Makro Ekonomide Uygulama Yöntemleri

AHBV Üni. İşletme Bölümü (İng.), Lisans

ECON 101 Introduction to Economics I

 

AHBVÜ SEM Eğitimleri

(2022 Bahar)

AHBV SEM (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Akademi-SEM) eğitimleri.

Eğitimler online olarak verilecektir.

 • Eğitim 1. Eviews ve Gretl ile ARIMA Forecasting
  • 2-3 Mayıs 2022
  • 2 gün 3'er saat (Pzts-Salı); 19.00-22.00, Toplam 6 Saat
  • Döviz, BIST 100 ve Altın Serileri Uygulamalı
  • Kayıt için tıkla.

 • Eğitim 2. Eviews ve Gretl ile ARCH-GARCH Modellemesi ve Forecasting
  • 16-17 Mayıs 2022
  • 2 gün 3'er saat (Pzts-Salı); 19.00-22.00, Toplam 6 Saat
  • Döviz, BIST 100 ve Altın Serileri Uygulamalı
  • Kayıt için tıkla.
 • Eğitim 3. Eviews ve Gretl ile ARDL Eşbütünleşme Sınır-Testi ve Tahmini
  • 30-31 Mayıs 2022
  • 2 gün 3'er saat (Pzts-Salı); 19.00-22.00, Toplam 6 Saat
  • Döviz, BIST 100 ve Altın Serileri Uygulamalı
  • Kayıt için tıkla.
 • Eğitim 4. Eviews ve Gretl ile VAR Forecasting
  • 21-22 Haziran
  • 2 gün 3'er saat (Pzts-Salı); 19.00-22.00, Toplam 6 Saat
  • Döviz, BIST 100 ve Altın Serileri Uygulamalı
  • Kayıt için tıkla.

 

TÜİK TÜMDER Eğitimleri

(2022 Bahar)

https://www.tuikmensuplari.org

Eğitimler online olarak verilecektir.

 • Eğitim 1. R ile Ekonometri 
  • 11-13-18-20 Nisan 2022
  • 4 gün 6'şar saat (10.00-12.00 ve 13.00-17.00 arası)
  • Toplam 24 Saat
  • Web sayfasına gitmek için tıklayınız. Kayıt formu buradadır.

 • Eğitim 2.  Stata ile Temel Ekonometri
  • 7-8-14-15 Haziran 2022
  • 4 gün 6'şar saat (10.00-12.00 ve 13.00-17.00 arası)
  • Toplam 24 Saat
 • Eğitim 3. Stata ile Temel Zaman Serisi Analizi
  • 20-21-27-28 Eylül 2022
  • 4 gün 6'şar saat (10.00-12.00 ve 13.00-17.00 arası)
  • Toplam 24 Saat
 • Eğitim 4. Stata ile Temel Panel Veri Analizi
  • 4-5-11-12 Ekim 2022
  • 4 gün 6'şar saat (10.00-12.00 ve 13.00-17.00 arası)
  • Toplam 24 Saat
 

 

 

ECONLAB Eğitimleri

(2022 Bahar)

EconLab Modelleme Okulu

Eğitimler online olarak verilecektir.

 • Eğitim 1. STATA ile Zaman Serisi Analizi: Birim kök ve Eşbütünleşme Analizleri
 • Eğitim 2. Stata ile VAR/VECM Modelleri ve Nedensellik Analizi
  • 23-24 Nisan 2022, 2 gün 6'şar saat (10.00-12.00 ve 13.00-17.00 arası)
  • Toplam 12 Saat
  • Eğitim sayfasına gitmek için tıklayınız. Kayıt formu bu sayfadadır. • Eğitim 5. Stata ile ARDL Eşbütünleşme Sınır-Testi/Tahmini ve FMOLS-DOLS Tahmincileri
  • İlan edilecek, 2 gün 6'şar saat (10.00-12.00 ve 13.00-17.00 arası)
  • Toplam 12 Saat
 • Eğitim 6. Stata ile Dinamik Panel Veri Analizi: Fark ve Sistem GMM
  • İlan edilecek, 2 gün 6'şar saat (10.00-12.00 ve 13.00-17.00 arası)
  • Toplam 12 Saat
 • Eğitim 7. Stata ile Panel Birim Kök, Eşbütünleşme ve Temel Heterojen Panel Modeller
  • İlan edilecek, 2 gün 6'şar saat (10.00-12.00 ve 13.00-17.00 arası)
  • Toplam 12 Saat
 • Eğitim 8. Stata ile Panel ARDL ve Hata Düzeltme Modelleri
  • İlan edilecek, 2 gün 6'şar saat (10.00-12.00 ve 13.00-17.00 arası)
  • Toplam 12 Saat

 

EYS-PAÜ Eğitimleri

(2022 Yaz)

Ekonomi Yaz Seminerleri

Pamukkale Üniversitesi

web sayfası (güncellenecek)

2022 için henüz güncellemeler yapılmamıştır ancak 2019 yılı Afiş ve programına ulaşmak için tıklayınız

Dikkat: Henüz tüm bilgiler taslak halindedir

 • Eğitim 1. Uygulamalı Doğrusal Zaman Serisi Analizi - I

 • Eğitim 2. Uygulamalı Doğrusal Zaman Serisi Analizi - II
  • 8-12 Ağustos 2022, 5 gün 6'şar saat yüzyüze (09.00-12.00 ve 13.00-16.00 arası)
  • Toplam 30 Saat
  • 2022 programı daha sonra ilan edilecektir. 

Eğitimler yüzyüze olarak verilecektir.

Detaylar ilan edilecektir 

 

Ozan Eruygur tarafından CMSIMPLE kullanılarak hazırlanmıştır © 2021 CMSimple| Tema: ge-webdesign.de| html| css| Login