Prof. Dr. Ozan Eruygur

2020

Türkiye'de tarımsal destekleme politika değişimlerinin Türk tarımına etkileri [Doktora Tezi - devam ediyor]

MUSTAFA KAYA


2019

Türkiye'de devlet iç borçlanmasının incelenmesi ve Türkiye üzerine bir uygulama [Yüksek Lisans Tezi]

CAN KÜÇÜKKIRIMLI


2019

Beşeri sermayenin ekonomik büyüme üzerine etkileri: Bir panel çalışma [Yüksek Lisans Tezi]

HÜSEYİN CAN HACIBEBEKOĞLU


2019

Türkiye'de işsizliğin belirleyicilerinin vektör hata düzeltme modeli ile analizi [Yüksek Lisans Tezi]

VOLKAN ÖZ


2018

Türkiye'de buğday piyasası: TMO alımlarının ekonometrik analizi [Yüksek Lisans Tezi]

MUSTAFA KAYA


2018 (Prof. Dr. Mustafa İSMİHAN ile Eş-Danışman)

İkili uyarlanma yaklaşımı: Türkiye için yatırım fonksiyonu uygulaması [Doktora Tezi]

MUSTAFA CAN KÜÇÜKER


2017

Türkiye'nin Avrupa Birliği İle Tarımsal Ticaretinin Serbestleşmesi: Bir Armington Modeli Çalışması [Yüksek Lisans Tezi]

MERT ŞAKI


2016

Nitelik uyarlanmış beşeri sermaye hesaplanması: Bir panel veri çalışması [Yüksek Lisans Tezi]

DEVRAN ŞANLI


2016

Somali'de enflasyonun belirleyici etkenleriyle ilgili ekonometrik bir analiz [Yüksek Lisans Tezi]

ABDIFATAH HUSSEIN MUBARAK


2016

AB - Akdeniz ülkeleri arasındaki tarımsal ticaretin serbestleştirilmesinin etkileri: Bir Armington modeli [Doktora Tezi]

VOLKAN BEKTAŞ


2015

Finansal istikrar açısından makro - ihtiyati araçların etkisi: Türkiye ve seçilmiş ülkeler için bir sistem GMM yaklaşım [Yüksek Lisans Tezi]

MEHMET CEM FENDOĞLU


2010

Sosyal güvenlik politikası değişikliklerinin etkileri: Türkiye için bir sosyal hesaplar matrisi çarpan çözümlemesi [Yüksek Lisans Tezi]

NADİDE YİĞİTELİ


2010

Enerji kaynaklı sera gazlarının azaltılması: Kyoto Protokolü esneklik mekanizmaları ve Türkiye [Yüksek Lisans Tezi]

AYÇA AKÜZÜM

AHBVÜ SEM Eğitimleri

(2021-2022 Dönemi)

 

AHBV SEM (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, kısaca AKADEMİ-SEM) eğitimleri ilan edilecektir, henüz kesinleşmemiştir.

Güz Dönemi

  • Eviews ve Gretl ile Temel Ekonometri 

  • Eviews ve Gretl ile Zaman Serisi Analizi

  • Eviews ve Gretl ile Panel Veri Analizi

 

TÜİK TÜMDER Eğitimleri

(2021-2022 Dönemi)

 

Ayrıntılar ilan edilecektir.

https://www.tuikmensuplari.org

 


Stata ile Temel Ekonometri

(7-8-9-14-15-16 Şubat 2022)

Ayrıntılar ilan edilecek


R ile Temel Ekonometri

Ayrıntılar ilan edilecek


Stata ile Panel Veri Analizi

Ayrıntılar ilan edilecek


Stata ile İleri Zaman Serisi Analizi

Ayrıntılar ilan edilecek


 

 

 

 

 

 

Ozan Eruygur tarafından CMSIMPLE kullanılarak hazırlanmıştır © 2021 CMSimple| Tema: ge-webdesign.de| html| css| Login