2020

Türkiye'de tarımsal destekleme politika değişimlerinin Türk tarımına etkileri

MUSTAFA KAYA


2019

Türkiye'de devlet iç borçlanmasının incelenmesi ve Türkiye üzerine bir uygulama

CAN KÜÇÜKKIRIMLI


2019

Beşeri sermayenin ekonomik büyüme üzerine etkileri: Bir panel çalışma

HÜSEYİN CAN HACIBEBEKOĞLU


2019

Türkiye'de işsizliğin belirleyicilerinin vektör hata düzeltme modeli ile analizi

VOLKAN ÖZ


2018

Türkiye'de buğday piyasası: TMO alımlarının ekonometrik analizi

MUSTAFA KAYA


2018 (Eş-Danışman)

İkili uyarlanma yaklaşımı: Türkiye için yatırım fonksiyonu uygulaması

MUSTAFA CAN KÜÇÜKER


2017

Türkiye'nin Avrupa Birliği İle Tarımsal Ticaretinin Serbestleşmesi: Bir Armington Modeli Çalışması

MERT ŞAKI


2016

Nitelik uyarlanmış beşeri sermaye hesaplanması: Bir panel veri çalışması

DEVRAN ŞANLI


2016

Somali'de enflasyonun belirleyici etkenleriyle ilgili ekonometrik bir analiz

ABDIFATAH HUSSEIN MUBARAK


2016

AB - Akdeniz ülkeleri arasındaki tarımsal ticaretin serbestleştirilmesinin etkileri: Bir Armington modeli

VOLKAN BEKTAŞ


2015

Finansal istikrar açısından makro - ihtiyati araçların etkisi: Türkiye ve seçilmiş ülkeler için bir sistem GMM yaklaşım

MEHMET CEM FENDOĞLU


2010

Sosyal güvenlik politikası değişikliklerinin etkileri: Türkiye için bir sosyal hesaplar matrisi çarpan çözümlemesi

NADİDE YİĞİTELİ


2010

Enerji kaynaklı sera gazlarının azaltılması: Kyoto Protokolü esneklik mekanizmaları ve Türkiye

AYÇA AKÜZÜM