Yayınlar


 BİLİMSEL YAYINLAR

 

1. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİ

 

1)   Çakmak, E. H. , Dudu, H., Eruygur, O., Ger, M., Onurlu, S., & Tonguc, Ö. (2013) “Participatory Fuzzy Cognitive Mapping Analysis to Evaluate the Future of Water in the Seyhan Basin”, Journal of Water and Climate Change, Vol:4, No:2, ss.131-145. doi:10.2166/wcc.2013.029. [SCI Expanded, 2012 Impact Factor: 1.00]

 

2)   Çakmak, E. H., ve Eruygur, H. O., (2008), “Food, Rural, Agricultural and Fisheries Policies in Turkey”, Options Méditerranéennes, Série B, Numéro B 61, ss. 165-206.

 

 

2. ULUSAL HAKEMLİ DERGİ

 

1)   Yıldırım, J., Öcal, N., Eruygur, H. O., & Yılmaz, E., (2011) “Türk Sağlık Sektöründe Performansa Dayalı Ödeme Sisteminin Matematiksel Modellemesi”,  Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi, 19, ss.52-55.

 

2)       Eruygur, H. O. (2008), “Tarımda AB Ortak Dış Tarifesi ve Türkiye: Üçüncü Ülkelere Dış Ticaret Etkileri”, İktisat İşletme ve Finans, Sayı:265 (Nisan), ss.17-33.

 

3)       Eruygur, H. O., ve Çakmak, E.H., (2007), “AB Üyeliğinin Türk Tarımına Etkileri”,İktisat İşletme ve Finans, Sayı:259 (Ekim), ss.5-17.

 

4)       Eruygur, H. O., Özçelik, E., ve Taymaz, E., (2004), “Tekstil ve Hazır Giyim Sanayilerinde Uluslararası Rekabet”, İktisat İşletme ve Finans, Sayı:217 (Nisan), ss.5-23.

 

3. KİTAP BÖLÜMLERİ

 

1)    Eruygur, H. O., Özçelik, E., ve Taymaz, E., (2007), Gümrük Birliği ve Türkiye Sanayisi Üzerine Etkileri, Bölüm 2: Tekstil ve Hazır Giyim Sanayilerinde Uluslararası Rekabet, TEPAV Yayınları, Ankara.

 

2)     Eruygur, H. O., ve Çakmak, E. H., (2006), Causes and Impacts of Agricultural Structures: Chapter 14, Analysis of EU membership of Turkey on Turkish agriculture: A Sector Model Approach with Maximum Entropy, Edit. Stefan Mann, Nova Science Publishers, Inc., New York, ABD.[1]

 

3)   Çakmak, E. H., ve Eruygur, H. O., (2006), Agriculture, Fishery, Food and Sustainable Rural Development in the Mediterranean Region: Chapter 6, Cereals and Related Policies in Turkey, Direc. Hervieu Bertrand, CIHEAM Publishing, Paris, France.

 

4. KİTAP

 

1)   Coşkun, N., Ardor, H. N., Çermikli, H., Eruygur, H. O., Öztürk, F., Tokatlıoğlu, İ., vd. (2012)  Türkiye’de Bankacılık Sektörü Piyasa Yapısı, Firma Davranışları ve Rekabet Analizi, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yayını, Yayın No:280, İstanbul, Türkiye. Internet Erişim Adresi:

http://www.tbb.org.tr/Dosyalar/Yayinlar/Dokumanlar/rekabetKitap.pdf

 

2)   Eruygur, H. O., Özcan, Ü., Pusatlı, T., Akçagün, P., Kaya, O., Arabacı, S., vd. (2011)Samsun Tarım Master Planı, Samsun İl Özel İdaresi, Aydan Yayıncılık, Samsun, Türkiye. Erişim Adresi:

http://samsuntarim.gov.tr/yayinlar/master_plan/

 

5. KONFERANS BİLDİRİLERİ

 

1)    Eruygur, H. O. (2014). Impacts of Climate Change on Turkish Agriculture: A Sector Model Approach. EconWorld 2014 kongresinde sunulmak üzere kabul edilen makale, 03-05 Eylül 2014, Prague, Çek Cumhuriyeti.

 

2)     Eruygur, H. O., ve Bektaş, V.,  (2014). Evaluation of Different Social Security Policies on the Basis of Turkey’s Total Output and Income Distribution: A CGE Model Approach. EconWorld 2014 kongresinde sunulmak üzere kabul edilen makale, 03-05 Eylül 2014, Prague, Çek Cumhuriyeti.

 

3)     Eruygur, H. O., ve Çağatay, S., (2013). Impacts of Agricultural Trade Liberalization Between the EU and Mediterranean Partner CountriesAvrupa Tarım Ekonomisi Derneği (European Association of Agricultural Economics, EAAE)’nin düzenlediği "133rd EAAE Seminar: Developing Integrated and Reliable Modeling Tools for Agricultural and Environmental Policy Analysis" isimli seminerde sunulan makale, Hanya-Girit, Yunanistan, 15-16 Haziran.

 

4)       Eruygur, H. O. (2011). Bir Rekabetçilik Göstergesi Olarak Yeterlilik Oranları.Ekonomik Yaklaşım Kongreler Dizisi VII, Türkiye Ekonomisinin Dinamikleri: Politika Arayışları isimli kongrede sunulan bildiri, Ankara, Türkiye, 22-23 Aralık.

 

5)   Çakmak, E. H., Dudu, H., Eruygur, H. O., Ger, M., Onurlu, S., ve Tonguç, O., (2010).Visions for the Future of Water in Seyhan Basin, Turkey: A Backcasting Application. International Congress on Environmental Modelling and Software: Modelling for Environment's Sake kongresinde sunulan makale, Ottawa, Ontario, Kanada, 5-8 Temmuz.

 

6)   Dudu, H., ve Eruygur, H. O., (2009). Bank Efficiency and the Market Structure: An Analysis for Turkey. EconAnadolu 2009 Uluslararası Konferansında sunulan makale, Eskişehir, Türkiye, 17-19 Haziran.

 

7)  Yıldırım, J., Öcal, N., Eruygur, H. O., Yılmaz, E. ve Güler, H., (2009). Türk Sağlık Sektöründe Performansa Dayalı Ödeme Sisteminin Matematiksel Modellemesi.Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi'nde sunulan makale, Antalya, Türkiye, 19-21 Mart.

 

8)   Eruygur, H. O., ve Çakmak, E. H., (2008). EU Integration of Turkey: Implications for Turkish Agriculture. Avrupa Tarım Ekonomisi Derneği’nin (EAAE) 12. Konferansı'nda sunulan bildiri, Gent, Belçika, 26-29 Ağustos.

 

9)    Çakmak, E. H., ve Eruygur, H. O., (2007). Impact of the Increase in Irrigated Land on Turkish Agriculture: A Sector Model Approach. The Third International Capacity Building Program on Participatory Irrigation Management (INPIM , DSI ve World Bank Institute) Konferansında  sunulan makale, Gümüldür, İzmir, Türkiye, 21-30 Ekim.

 

10)   Erdil, E., Eruygur, H. O., Kasnakoglu, Z. ve Eruygur, A., (2007). Time Use in Rural Areas: A Case Study in Turkey. International Statistical Institute (ISI) 56thSession’da sunulan makale, Lizbon, Portekiz, 22-29 Ağustos.

 

11)   Eruygur, H. O., ve Çakmak, E. H., (2006). Impacts of Turkey’s EU membership on Turkish Agriculture: A Sector Model Analysis. Türkiye Ekonomi Kurumu Uluslararası Ekonomi Konferansı (International Conference on Economics of Turkish Economic Association, ICE-TEA)’nda sunulan makale, Sheraton, Ankara, Türkiye, 11-13 Eylül.

 

12)   Çorakcı, A., ve Eruygur, H. O., (2006). The Role of Agricultural Sector in the Turkish Economy: A VAR Approach. Türkiye Ekonomi Kurumu Uluslararası Ekonomi Konferansı (International Conference on Economics of Turkish Economic Association, ICE-TEA)’nda sunulan makale, Sheraton, Ankara, Türkiye, 11-13 Eylül.

 

13)   Eruygur, H. O., ve Çakmak, E. H., (2006). Potential Effects of EU Membership on Agricultural Production and Trade in TurkeyAvrupa Tarım Ekonomisi Derneği (European Association of Agricultural Economics, EAAE)’nin düzenlediği "Marketing Dynamics within the Global Trading System: New Perspectives" isimli seminerde sunulan makale, Hanya-Girit, Yunanistan, 29 Haziran-2 Temmuz.

 

14)   Eruygur, H. O., ve Çakmak, E. H., (2006). Analysis of EU Membership of Turkey on Turkish Agriculture: A Sector Model Approach with Maximum Entropy. Avrupa Tarım Ekonomisi Derneği (European Association of Agricultural Economics, EAAE)’nin düzenlediği 96. seminerde sunulan makale, Taenikon, İsviçre, 10-11 Ocak.

 

15)   Eruygur, H. O., ve Çakmak, E. H., (2005). Turkey’s Imports of Agricultural Products and EU: An Empirical Assessment of Membership. “The Channels of European Integration” Konferansında  sunulan makale, Varşova, Polonya, 7-8 Ekim.

 

16)   Eruygur, H. O. (2005). The Impact of EU Membership on Agriculture in Turkey.“European PhD Workshop on Economics and Social Sciences Research in Food, Agriculture, Environment and Development” isimli Doktora Öğrencileri Çalıştay toplantısında sunulan makale, Wageningen, Hollanda, 22-23 Eylül.

 

17)   Eruygur, H. O. (2005). Testing Armington Trade Model: An Empirical Analysis For Turkey. Yaşar Üniversitesi Birinci Uluslararası İşletme ve Ekonomi Konferansı’nda (First International Conference on Business, Economics and Management) sunulan makale, İzmir, 16-19 Haziran.

 

18)   Eruygur, H. O., ve Çakmak, E. H., (2005). Trade Implications of Extending Turkey-EU Customs Union to Agricultural Products. "Middle East and North African Economies: Past Perspectives and Future Challenges" Konferansında sunulan makale, Brüksel, 2-4 Haziran.

 

19)   Eruygur, H. O. (2005). Generalized Maximum Entropy (GME) Estimator: Formulation and A Monte Carlo Study. VII. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu’nda sunulan makale, İstanbul, 26-27 Mayıs.

 

 

6. TARTIŞMA METİNLERİ (Working Papers)

 

1)    Erdil, E., Eruygur, H. O., ve Kasnakoglu, Z., (2006), “Time Use in Rural Areas”,Working Paper No. ERC 06-02, ERC (Economic Research Center), ODTÜ.

 

2) Eruygur, H. O., (2003), “The Skill Biased Technological Change in Turkish Manufacturing Industries”, Munich Personal RePEc Archive, MPRA Paper No. 12460.

 

 

7. RAPORLAR

 

1)       Eruygur, H. O. (2012) “Impacts of Agrıcultural Trade Liberalization Between EU and Mediterranean Partner Countries”, Avrupa Birliği 7. Çerçeve ProgramıTarafından Finanse Edilen “Akdeniz Partner Ülkelerinde Sürdürülebilir Agro-Besin Sistemleri ve Kırsal Kalkınma (SUSTAINMED)” Projesi Raporu,http://www.ozaneruygur.com/PAPER_R4.pdf

 

2)       Çakmak, E. H., Dudu, H., Eruygur, H. O., & Aldan, M. C., (2011) “Improving National and Regional Time Series Database for Turkey”, Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Tarafından Finanse Edilen “Ortak Tarım Politikası Bölgesel Etki-Kırsal Kalkınma Boyutu (CAPRI-RD)” Projesi, Rapor 2.3.3 (Deliverable 2.3.3),http://www.ilr.uni-bonn.de/agpo/rsrch/capri-rd/docs/d2.3.3.pdf

 

3)       Çakmak, E. H., Dudu, H., Eruygur, H. O., Tonguç, Ö., & Aldan, M. C., (2010) “Regional and National Data Sources Available for Turkey”, Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Tarafından Finanse Edilen “Ortak Tarım Politikası Bölgesel Etki-Kırsal Kalkınma Boyutu (CAPRI-RD)” Projesi, Rapor 2.3.2 (Deliverable 2.3.2),http://www.ilr.uni-bonn.de/agpo/rsrch/capri-rd/docs/d2.3.2.pdf

 

4)     Çakmak, E., Dudu, H., Eruygur, O. H., & Tonguç, Ö. (2010) "Third Versions of Storylines (Enriched with Backcasting and Short Term Policy Options) at the Regional and Pilot Area levels: Seyhan Pilot Area, Turkey”, Avrupa Birliği 6. Çerçeve Programı Tarafından Finanse Edilen  “Avrupa Birliği ve Komşu Ülkeleri için Su Senaryoları (SCENES)” Projesi Raporu (Deliverable DIA2.4/Annex-6),http://www.rbm-toolbox.net/scenes/index.php

 

5)       Çakmak, E. H., Dudu, H., Eruygur, O. H., Tonguç, Ö., (2009), "Enriched Sets of Drivers, Storylines and Conceptual Models at the Regional and Pilot Area levels: Seyhan Pilot Area Turkey",   Avrupa Birliği 6. Çerçeve ProgramıTarafından Finanse Edilen  “Avrupa Birliği ve Komşu Ülkeleri için Su Senaryoları (SCENES)” Projesi Raporu,  http://www.rbm-toolbox.net/scenes/index.php

 

6)  Çakmak E. H., ve Eruygur, H. O., (2006) “Impacts of EU integration on Turkish Agriculture”, Avrupa Birliği 6. Çerçeve Programı Tarafından Finanse Edilen “AB ve Akdeniz Ülkeleri Arasında Tarımsal Ticaretin Serbestleşmesinin Etkileri (EUMED-AGPOL)” Projesi 22. Raporu (Deliverable 22), http://eumed-agpol.iamm.fr/html/publications/prj_report/d22.pdf

 

7)    Çakmak E. H., Eruygur, H. O., ve Dudu, H., (2006) “Turkish Production and Export Potential for Fruits, Vegetables, Olive Oil, and Processed Foods An Expert Panel Analysis”, Avrupa Birliği 6. Çerçeve Programı Tarafından Finanse Edilen “AB ve Akdeniz Ülkeleri Arasında Tarımsal Ticaretin Serbestleşmesinin Etkileri (EUMED-AGPOL)” Projesi 17. Raporu (Deliverable 17), http://eumed-agpol.iamm.fr/html/publications/prj_report/d17.pdf