IKTI 101 - İktisada Giriş I (2010-2011 Güz)
Ana Sayfa

Ana Sayfa


Bir sosyal bilim olarak iktisat ve iktisatta yöntem, iktisadın temel kavramları, mikro-makro iktisat ayırımı, Mikro iktisadın temel kavramları, piyasa, talep ve arz, talep ve arz esneklikleri, tüketici teorisi, üretim teorisi, maliyet teorisi, tüketici ve üretici dengesi, farklı piyasa türleri, tam rekabet piyasası, tekel, oligopol, tekelci rekabet, oyun teorisi ve iktisadi uygulamaları, dışsallıklar, kamu malları ve vergilendirme, piyasa düzenlemeleri, faktör piyasaları, genel denge ve refah iktisadı, gelir dağılımı ve yoksulluk sorunu.
 

  • 3 Kredi, IKT 101 - Kamu Yönetimi Bölümü (Şube 2 ve 3), 1. Dönem, Zorunlu.

 

Powered by CMSimple | Template Design by CMSimple-Styles