GINI Katsayısı

Gelirin Birinci (En Düşük) %20'sini Alanların Toplam Gelirden Aldığı Pay (%)


source: tradingeconomics.com

Gelirin İkinci %20'sini Alanların Toplam Gelirden Aldığı Pay (%)


source: tradingeconomics.com

Gelirin Üçüncü %20'sini Alanların Toplam Gelirden Aldığı Pay (%)


source: tradingeconomics.com

Gelirin Dördüncü %20'sini Alanların Toplam Gelirden Aldığı Pay (%)


source: tradingeconomics.com

Gelirin Beşinci (En Yüksek) %20'sini Alanların Toplam Gelirden Aldığı Pay (%)


source: tradingeconomics.com