Toplam Gayri Safi Döviz Rezervi (Milyon $)


source: tradingeconomics.com

Altın Rezervleri (Ton)


source: tradingeconomics.com