Kişisel Gelir Vergi Oranı

 


source: tradingeconomics.com

 

Kurumlar Vergisi Oranı

 


source: tradingeconomics.com

 

Satış Vergisi Oranı (KDV)

 


source: tradingeconomics.com

 

Sosyal Güvenlik Oranı

 


source: tradingeconomics.com