Prof. Dr. Ozan Eruygur

Gümrük Birliği ve Tarım Ürünleri: Türkiye Üzerine Bir Armington Modeli Analizi

(2021)

- Fiscaoeconomia, 2021, Volume 5, Issue 1, 177-194, doi: 10.25295/fsecon.755447

- Mert ŞAKI ve H. Ozan ERUYGUR

 

Türkiye'nin Avrupa Birliği ile Tarımsal Ticaretinin Serbestleştirilmesi: Bir Armington Modeli Çalışması

(2019)

- 2019, AHBV Üniversitesi, İktisat Bölümü, Yüksek Lisans Tezi (Danışman: H. Ozan ERUYGUR)

- Mert ŞAKI

 

TAGRİS Simülasyonları

(2018)

- H. Ozan ERUYGUR

- Genel Etkiler (Tüketici, Üretici ve Toplam Refah Etkileri, Dış Ticaret Etkileri, Fiyat Etkileri, Üretim Etkileri, Bölgesel Etkiler)

 • Simülasyon 1: Tarımsal mallarda AB ile aramızdaki gümrüklerin sıfırlanması senaryosunun etkileri
 • Simülasyon 2: Gübre Fiyatlarında %25 Artış (Gübre Desteklerinde Eşdeğer Azalma)
 • Simülasyon 3: GAP Bölgesi Sulanan Alanında %20 Artış
 • Simülasyon 4: GAP ve İç Anadolu Bölgelerinde Sulanan Alanında %20 Artış
 • Simülasyon 5: Pamuk Fark Ödemelerinde %20 Azalma
 • Simülasyon 6: GSYH’de Net %9 Artış (5 Yıl Sonra)
 • Simülasyon 7: İklim Değişikliğinin Türk Tarımına Etkileri

 

AB-Akdeniz Ülkeleri Arasındaki Tarımsal Ticaretin Serbestleştirilmesinin Türk Tarım Sektörü Dış Ticaretine Etkileri: Bir Armington Modeli

(2018)

-Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 20/1 (2018) 153-172

-Volkan BEKTAŞ ve H. Ozan ERUYGUR

 

AB - Akdeniz Ülkeleri Arasındaki Tarımsal Ticaretin Serbestleştirilmesinin Etkileri: Bir Armington Modeli

(2016)

- 2016, Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü, DOKTORA TEZİ (Danışman: H. Ozan ERUYGUR)

- Volkan BEKTAŞ

  

Impacts of Agricultural Trade Liberalization Between EU and Mediterranean Partner Countries

(2012)

- SUSTAINMED Proje Raporu

- H. Ozan ERUYGUR

 

Tarımda AB Ortak Dış Tarifesi ve Türkiye: Üçüncü Ülkelere Dış Ticaret Etkileri

(2008)

- İktisat İşletme ve Finans, 23 (265) 2008: 17-33

- H. Ozan ERUYGUR

 

AB üyeliğinin Türk Tarımına Etkileri

(2007)

- İktisat İşletme ve Finans, 2007, Cilt: 22, Sayı: 259, Sayfa(lar): 5-17, doi: 10.3848/iif.2007.259.0464

- H. Ozan Eruygur ve Erol H.Çakmak

 

Impacts of Policy Changes on Turkish Agriculture: An Optimizatıon Model with Maximum Entropy

(2006)

 • Türk Tarımında Politika Değişikliklerinin Etkileri: Maksimum Entropi İle Bir Optimizasyon Modeli
 • Doktora Tezi, ODTÜ İktisat Bölümü, 2006

- H. Ozan ERUYGUR

ECONLAB Eğitimleri

(2022 Bahar)

EconLab Modelleme Okulu

Eğitimler online olarak verilecektir.

 • Eğitim 1. STATA ile Zaman Serisi Analizi: Birim kök ve Eşbütünleşme Analizleri
 • Eğitim 2. Stata ile VAR/VECM Modelleri ve Nedensellik Analizi
  • 23-24 Nisan 2022, 2 gün 6'şar saat (10.00-12.00 ve 13.00-17.00 arası)
  • Toplam 12 Saat
  • Eğitim sayfasına gitmek için tıklayınız. Kayıt formu bu sayfadadır.

 • Eğitim 5. Stata ile ARDL Eşbütünleşme Sınır-Testi/Tahmini ve FMOLS-DOLS Tahmincileri
  • İlan edilecek, 2 gün 6'şar saat (10.00-12.00 ve 13.00-17.00 arası)
  • Toplam 12 Saat
 • Eğitim 6. Stata ile Dinamik Panel Veri Analizi: Fark ve Sistem GMM
  • İlan edilecek, 2 gün 6'şar saat (10.00-12.00 ve 13.00-17.00 arası)
  • Toplam 12 Saat
 • Eğitim 7. Stata ile Panel Birim Kök, Eşbütünleşme ve Temel Heterojen Panel Modeller
  • İlan edilecek, 2 gün 6'şar saat (10.00-12.00 ve 13.00-17.00 arası)
  • Toplam 12 Saat
 • Eğitim 8. Stata ile Panel ARDL ve Hata Düzeltme Modelleri
  • İlan edilecek, 2 gün 6'şar saat (10.00-12.00 ve 13.00-17.00 arası)
  • Toplam 12 Saat 

 

AHBVÜ SEM Eğitimleri

(2022 Bahar)

AHBV SEM (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Akademi-SEM) eğitimleri.

Eğitimler online olarak verilecektir.

 • Eğitim 1. Eviews ve Gretl ile ARIMA Forecasting
  • 2-3 Mayıs 2022
  • 2 gün 3'er saat (Pzts-Salı); 19.00-22.00, Toplam 6 Saat
  • Döviz, BIST 100 ve Altın Serileri Uygulamalı
  • Kayıt için tıkla.
 • Eğitim 2. Eviews ve Gretl ile ARCH-GARCH Modellemesi ve Forecasting
  • 16-17 Mayıs 2022
  • 2 gün 3'er saat (Pzts-Salı); 19.00-22.00, Toplam 6 Saat
  • Döviz, BIST 100 ve Altın Serileri Uygulamalı
  • Kayıt için tıkla.
 • Eğitim 3. Eviews ve Gretl ile ARDL Eşbütünleşme Sınır-Testi ve Tahmini
  • 30-31 Mayıs 2022
  • 2 gün 3'er saat (Pzts-Salı); 19.00-22.00, Toplam 6 Saat
  • Döviz, BIST 100 ve Altın Serileri Uygulamalı
  • Kayıt için tıkla.
 • Eğitim 4. Eviews ve Gretl ile VAR Forecasting
  • İlan edilecek
  • 2 gün 3'er saat (Pzts-Salı); 19.00-22.00, Toplam 6 Saat
  • Döviz, BIST 100 ve Altın Serileri Uygulamalı
  • Kayıt için tıkla.

PAÜ - Ekonomi Yaz Seminerleri (EYS) Eğitimleri

(2022 Yaz)

Ekonomi Yaz Seminerleri

Pamukkale Üniversitesi

web sayfası

Ders İçeriklerine ulaşmak için tıklayınız

Tüm Eğitimleri görmek için tıklayınız

 • Eğitim 1. Uygulamalı Doğrusal Zaman Serisi Analizi - I
  • 1-5 Ağustos 2022, 5 gün 6'şar saat yüzyüze (09.00-12.00 ve 13.00-16.00 arası) 
  • Toplam 30 Saat
  • İçerik

 • Eğitim 2. Uygulamalı Doğrusal Zaman Serisi Analizi - II
  • 8-12 Ağustos 2022, 5 gün 6'şar saat yüzyüze (09.00-12.00 ve 13.00-16.00 arası)
  • Toplam 30 Saat
  • İçerik

Eğitimler yüzyüze olarak verilecektir.

 

 TÜİK TÜMDER Eğitimleri

(2022 Bahar)

https://www.tuikmensuplari.org

Eğitimler online olarak verilecektir.

 • Eğitim 1. R ile Ekonometri 
  • 11-13-18-20 Nisan 2022
  • 4 gün 6'şar saat (10.00-12.00 ve 13.00-17.00 arası)
  • Toplam 24 Saat
  • Web sayfasına gitmek için tıklayınız. Kayıt formu buradadır.

 • Eğitim 2.  Stata ile Temel Ekonometri
  • 7-8-14-15 Haziran 2022
  • 4 gün 6'şar saat (10.00-12.00 ve 13.00-17.00 arası)
  • Toplam 24 Saat
  • Web sayfasına gitmek için tıklayınız. Kayıt formu buradadır.

 • Eğitim 3. Stata ile Temel Zaman Serisi Analizi
  • 20-21-27-28 Eylül 2022
  • 4 gün 6'şar saat (10.00-12.00 ve 13.00-17.00 arası)
  • Toplam 24 Saat

 • Eğitim 4. Stata ile Temel Panel Veri Analizi
  • İlan edilecek.
  • 4 gün 6'şar saat (10.00-12.00 ve 13.00-17.00 arası)
  • Toplam 24 Saat
 

Ozan Eruygur tarafından CMSIMPLE kullanılarak hazırlanmıştır © 2021 CMSimple| Tema: ge-webdesign.de| html| css| Login