Prof. Dr. Ozan Eruygur

Gümrük Birliği ve Tarım Ürünleri: Türkiye Üzerine Bir Armington Modeli Analizi

(2021)

- Fiscaoeconomia, 2021, Volume 5, Issue 1, 177-194, doi: 10.25295/fsecon.755447

- Mert ŞAKI ve H. Ozan ERUYGUR

 

Türkiye'nin Avrupa Birliği ile Tarımsal Ticaretinin Serbestleştirilmesi: Bir Armington Modeli Çalışması

(2019)

- 2019, AHBV Üniversitesi, İktisat Bölümü, Yüksek Lisans Tezi (Danışman: H. Ozan ERUYGUR)

- Mert ŞAKI

 

TAGRİS Simülasyonları

(2018)

- H. Ozan ERUYGUR

- Genel Etkiler (Tüketici, Üretici ve Toplam Refah Etkileri, Dış Ticaret Etkileri, Fiyat Etkileri, Üretim Etkileri, Bölgesel Etkiler)

 • Simülasyon 1: Tarımsal mallarda AB ile aramızdaki gümrüklerin sıfırlanması senaryosunun etkileri
 • Simülasyon 2: Gübre Fiyatlarında %25 Artış (Gübre Desteklerinde Eşdeğer Azalma)
 • Simülasyon 3: GAP Bölgesi Sulanan Alanında %20 Artış
 • Simülasyon 4: GAP ve İç Anadolu Bölgelerinde Sulanan Alanında %20 Artış
 • Simülasyon 5: Pamuk Fark Ödemelerinde %20 Azalma
 • Simülasyon 6: GSYH’de Net %9 Artış (5 Yıl Sonra)
 • Simülasyon 7: İklim Değişikliğinin Türk Tarımına Etkileri

 

AB-Akdeniz Ülkeleri Arasındaki Tarımsal Ticaretin Serbestleştirilmesinin Türk Tarım Sektörü Dış Ticaretine Etkileri: Bir Armington Modeli

(2018)

-Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 20/1 (2018) 153-172

-Volkan BEKTAŞ ve H. Ozan ERUYGUR

 

AB - Akdeniz Ülkeleri Arasındaki Tarımsal Ticaretin Serbestleştirilmesinin Etkileri: Bir Armington Modeli

(2016)

- 2016, Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü, DOKTORA TEZİ (Danışman: H. Ozan ERUYGUR)

- Volkan BEKTAŞ

  

Impacts of Agricultural Trade Liberalization Between EU and Mediterranean Partner Countries

(2012)

- SUSTAINMED Proje Raporu

- H. Ozan ERUYGUR

 

Tarımda AB Ortak Dış Tarifesi ve Türkiye: Üçüncü Ülkelere Dış Ticaret Etkileri

(2008)

- İktisat İşletme ve Finans, 23 (265) 2008: 17-33

- H. Ozan ERUYGUR

 

AB üyeliğinin Türk Tarımına Etkileri

(2007)

- İktisat İşletme ve Finans, 2007, Cilt: 22, Sayı: 259, Sayfa(lar): 5-17, doi: 10.3848/iif.2007.259.0464

- H. Ozan Eruygur ve Erol H.Çakmak

 

Impacts of Policy Changes on Turkish Agriculture: An Optimizatıon Model with Maximum Entropy

(2006)

 • Türk Tarımında Politika Değişikliklerinin Etkileri: Maksimum Entropi İle Bir Optimizasyon Modeli
 • Doktora Tezi, ODTÜ İktisat Bölümü, 2006

- H. Ozan ERUYGUR

AHBVÜ SEM Eğitimleri

(2021-2022 Dönemi)

 

AHBV SEM (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, kısaca AKADEMİ-SEM) eğitimleri ilan edilecektir, henüz kesinleşmemiştir.

Güz Dönemi

 • Eviews ve Gretl ile Temel Ekonometri 

 • Eviews ve Gretl ile Zaman Serisi Analizi

 • Eviews ve Gretl ile Panel Veri Analizi

 

TÜİK TÜMDER Eğitimleri

(2021-2022 Dönemi)

 

Ayrıntılar ilan edilecektir.

https://www.tuikmensuplari.org

 


Stata ile Temel Ekonometri

(7-8-9-14-15-16 Şubat 2022)

Ayrıntılar ilan edilecek


R ile Temel Ekonometri

Ayrıntılar ilan edilecek


Stata ile Panel Veri Analizi

Ayrıntılar ilan edilecek


Stata ile İleri Zaman Serisi Analizi

Ayrıntılar ilan edilecek


 

 

 

 

 

 

Ozan Eruygur tarafından CMSIMPLE kullanılarak hazırlanmıştır © 2021 CMSimple| Tema: ge-webdesign.de| html| css| Login