Prof. Dr. Ozan Eruygur

1974 yılında Kütahya'da doğdu. 1985-1992 yılları arasında Ankara Anadolu Lisesi'nde (Fransızca) okudu. 1992 yılında ODTÜ İktisat Bölümü'ne girdi ve 1997 yılında ODTÜ İktisat Bölümü'nden mezun oldu. Aynı yıl bu bölümde Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı (2005 yılına kadar bu görevini sürdürdü). Hem ODTÜ İktisat Bölümü'nden ve hem de CIHEAM/IAMM'den (Fransa) 2000 ve 2001 yıllarında yüksek lisans dereceleri aldı. 2005 ve 2006 yılları arasında ODTÜ Avrupa Projeleri Ofisinde Araştırmacı olarak çalıştı. 2006'da ODTÜ İktisat Bölümü'nde iktisat doktorasını tamamladı.

Askerlik görevi sonrası 2008 yılında Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü'nde Yardımcı Doçent (Doktor Öğretim Üyesi) olarak göreve başladı. 2011 yılında YÖK'ten doçentlik derecesini aldı. 2017 yılında profesör oldu. Temmuz 2018'de Gazi Üniversitesi İİBF isim değiştirip Ankara Hacı Bayram Veli (AHBV) Üniversitesi olunca, bu bölüme geçmiş oldu. 

AHBV Üniversitesi (eski adıyla Gazi Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü), Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü (ODTÜ KKK)Bilkent Üniversitesi, Hacettepe ÜniversitesiTED ÜniversitesiOstim Teknik Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Atılım Üniversitesi ve Ahmet Yesevi Üniversitesi'nde; ekonometri, istatistik, matematiksel ekonomik modeller, yöneylem araştırması, büyüme teorileri, iktisada giriş, genel denge modelleri ve mikroiktisat dersleri vermektedir.

Ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı (SBB), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye İş Bankası (ISBANK)TÜİK Mensupları Derneği (TÜMDER), Atılım Üniversitesi (SAEL)Pamukkale Üniversitesi (PÜ), Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ), Sakarya Üniversitesi (SÜ), Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ve EconLab Modelleme Okulu (ECONLAB) gibi önemli kurumlarda zaman serisi ekonometrisi, panel veri ekonometrisi, etki analizi, mikroekonometri ve ekonomik modelleme konularında bir çok eğitim vermiştir.

Kendisinin zaman serisi ekonometrisi, panel veri ekonometrisi, entropi ekonometrisi, ekonomik modelleme, bankacılık sektörü, tarımsal sektör modelleri, mikroiktisat ve genel ekonometri alanlarında birçok yayını ve sunulmuş bildirileri bulunmaktadır.

Prof. Dr. Ozan Eruygur 10. Kalkınma Planı (2014-2018), Tarımsal Yapıda Etkinlik ve Gıda Güvenliği Özel İhtisas Komisyonu raportörüdür.

Halen Ankara Hacı Bayram Veli (AHBV) Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü'nde (eski adıyla Gazi Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü) öğretim üyesidir.

 
nach oben