Prof. Dr. Ozan Eruygur

Daha Önceki Dönemlerde Verilen Eğitimler

 
 • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonometri Eğitimleri – 2017-2020 CBRT Econometrics Workshops [Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonometri Eğitimleri] – 2017-2020, Ankara.
  • Basic Econometrics [Temel Ekonometri]
  • Basic Econometrics with R [R ile Temel Ekonometri]
  • Basic Econometrics with Stata [Stata ile Temel Ekonometri]
  • Time Series Econometrics [Zaman Serisi Ekonometrisi]
  • Time Series Econometrics with Eviews [Eviews ile Zaman Serisi Ekonometrisi]
  • Advanced Time Series Econometrics [İleri Zaman Serisi Ekonometrisi]
  • Panel Data Econometrics with Stata [Stata ile Panel Veri Ekonometrisi]
  • Advanced Panel Data Econometrics with Stata [Stata ile İleri Panel Veri Ekonometrisi]

 

 • T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı (SBB) – 2023-halen
  • R ile Mikroekonometri
  • Stata ile Etki Analizi 
  • GAMS Ile HGD Modellemesine Giriş

 

 • Türkiye İş Bankası A.Ş. (İktisadi Araştırmalar Bölümü, Teftiş Kur. Bşk.)- 2022 - halen
  • Temel Ekonometri ve Model Seçimi
  • Temel Zaman Serisi Analizi, ARIMA Forecasting ve ARCH Modellemesi
  • Temel İstatistik

 

 • TÜİK Mensupları Derneği (TÜMDER) Eğitimleri – 2021-halen
  • R ile Temel İstatistik ve Ekonometri 
  • Stata ile Temel İstatistik ve Ekonometri 
  • Stata ile Zaman Serisi Analizi
  • Stata ile Panel Veri Analizi

 

 • EconLab Modelleme Okulu Eğitimleri – 2021-halen
  • GAMS ile Modellemeye Giriş.  
  • STATA ile İleri Panel Veri Analizi
  • STATA ile İleri Zaman Serisi Analizi
  • STATA ile Zaman Serisi Analizi. 

 

 • AHBV Sürekli Eğitim Merkezi Ekonometri Eğitimleri

Stata ile Zaman Serisi Analizi

Stata ile İleri Zaman Serisi Analizi

Eviews ile Zaman Serisi Analizi

Stata ile Panel Veri Analizi

Stata ile İleri Panel Veri Analizi

 

 • Pamukkale Üniversitesi Ekonomi Yaz Seminerleri EYS (Pamukkale University Summer School in Economy - EYS)
  • EYS2022: Uygulamalı Doğrusal Zaman Serisi Analizi I
  • EYS2022: Uygulamalı Doğrusal Zaman Serisi Analizi II
  • EYS2019: Uygulamalı Doğrusal Zaman Serisi Analizi I
  • EYS2019: Uygulamalı Panel Veri Ekonometrisi I 

 

 • Doğu Akdeniz Üniversitesi, Bankacılık ve Finans, Bölümü Semineri – 29 Nisan 2019
  • An Overview of Panel Data Estimation Methods

 

 • Karadeniz Teknik Üniversitesi, Bilimsel Araştırmalar Yaz Seminerleri – Ağustos 2018
  • Stata ile Panel Veri Ekonometrisi

 

 • Training on Economic Modelling, European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) and Frankfurt School of Finance & Management– January 2018, London.
  • Economic Modelling (Theory and Implementation)

 

 • Sakarya Üniversitesi, Ekonometri Seminerleri – Ağustos 2017
  • Stata ile Panel Veri Ekonometrisi

 

 • Atılım Üniversitesi SAEL Ekonometri Eğitimleri - 2013-2020

Stata ile Temel Ekonometri

Stata ile Zaman Serisi Uygulamaları

Stata ile Panel Veri Uygulamaları

Kalkınma Bakanlığı Stata-Ekonometri Programı

Temel İstatistik

Temel Ekonometri

Zaman Serisi Analizi

İleri Zaman Serisi Analizi

Panel Veri Analizi

İleri Panel Veri Analizi

Stata ile İleri Panel Veri Uygulamaları

Kalkınma Bakanlığı Stata-Ekonometri Programı

Zaman Serisi Analizi

İleri Zaman Serisi Analizi

Panel Veri Analizi

İleri Panel Veri Analizi

 

Eruygur Akademi

Eruygur Akademi'de Stata, R, Eviews ve GAMS ile ekonometri ve HGD (CGE) eğitimleri verilmektedir. 

 

Eruygur Akademi web sayfası için tıklayınız 

 

 

 Stata Eğitimleri

Stata eğitimleri temel olarak 5 başlıkta gruplanabilir:

 • Veri Seti 
 • Temel Ekonometri 
 • Zaman Serisi Ekonometrisi 
 • Panel Veri Ekonometrisi 
 • Etki Analizi 

Ayrıntılar için tıklayınız

 

GAMS Eğitimleri

Aşağıdaki 4 başlıkta GAMS eğitimleri verilmektedir:

 • GAMS Dili ve Modellemeye Giriş
 • Tarımsal Sektör Modelleri
 • Hesaplanabilir Genel Denge Modelleri
 • Küresel Ticaret Modelleri

Ayrıntılar için tıklayınız

 

 

 

 

 

 

 

Eviews Eğitimleri


Sadece zaman serisi  eğitimi verilmektedir. Ancak panel veya başka konularda da eğitim düzenlenebilir.

 • Zaman Serisi Ekonometrisi

Ayrıntılar için tıklayınız

 

R Eğitimleri

Aşağıdaki 4 başlıkta R eğitimleri verilmektedir:

 • Temel Ekonometri
 • Zaman Serisi Analizi
 • Panel Veri Analizi
 • Mikroekonometri

Ayrıntılar için tıklayınız

 

 

 

 

 

Ozan Eruygur tarafından CMSIMPLE kullanılarak hazırlanmıştır © 2023 CMSimple| Tema: ge-webdesign.de| html| css| Login