Prof. Dr. Ozan Eruygur

Türkiye Sermaye Stoğu (Sabit Fiyatlarla)

Türkiye Sermaye Stoğu (Satın Alma Gücü Paritesine Göre Cari Fiyatlarla)

Doğrudan Yabancı Yatırımların GSYH'ye Oranı (%) - [DDY/GSYH]


source: tradingeconomics.com

nach oben