Prof. Dr. Ozan Eruygur

Toplam Faktör Verimliliği

Kişi Başına Beşeri Sermaye Endeksi

nach oben