Prof. Dr. Ozan Eruygur

Yıllık GSYH Büyüme Oranı (%)


source: tradingeconomics.com

 


Reel GSYH (ABD Doları, $)

Not: TÜİK'in yayınladığı reel büyüme oranları kullanılarak elde edilmiştir (PWT 10.0 verisi, rgdpna)


GSYH (ABD Doları, $)


Reel GSYH Büyümesi (Çeyrekler İçin)


Kişi Başına Reel GSYH (ABD Doları, $)

Not: TÜİK'in yayınladığı reel büyüme oranları kullanılarak elde edilmiştir (PWT 10.0 verisi, rgdpna)


Kişi Başına GSYH (ABD Doları, $)


Satın Alma Gücü Paritesine (PPP) Göre Kişi Başına GSYH (ABD Doları, $)


Hanehalkı Tüketiminin GSYH'ye Oranı (%)

*C/Y


source: tradingeconomics.com


Gayri Safi Sermaye Oluşumunun GSYH'ye Oranı (%)

*I/Y


source: tradingeconomics.com


Devletin Nihai Tüketim Harcamalarının GSYH'ye Oranı (%)

*G/Y


source: tradingeconomics.com


Mal ve Hizmet İhracatının GSYH'ye Oranı (%)

*X/Y


source: tradingeconomics.com


Mal ve Hizmet İthalatının GSYH'ye Oranı (%)

*M/Y


source: tradingeconomics.com

Enflasyon (Tüketici Fiyatları Endeksine Göre)

nach oben