Prof. Dr. Ozan Eruygur

Yıllık GSYH Büyüme Oranı (%)


source: tradingeconomics.com

 


Reel GSYH (ABD Doları, $)

Not: TÜİK'in yayınladığı reel büyüme oranları kullanılarak elde edilmiştir (PWT 10.0 verisi, rgdpna)


GSYH (ABD Doları, $)


Reel GSYH Büyümesi (Çeyrekler İçin)


Kişi Başına Reel GSYH (ABD Doları, $)

Not: TÜİK'in yayınladığı reel büyüme oranları kullanılarak elde edilmiştir (PWT 10.0 verisi, rgdpna)


Kişi Başına GSYH (ABD Doları, $)


Satın Alma Gücü Paritesine (PPP) Göre Kişi Başına GSYH (ABD Doları, $)


Hanehalkı Tüketiminin GSYH'ye Oranı (%)

*C/Y


source: tradingeconomics.com


Gayri Safi Sermaye Oluşumunun GSYH'ye Oranı (%)

*I/Y


source: tradingeconomics.com


Devletin Nihai Tüketim Harcamalarının GSYH'ye Oranı (%)

*G/Y


source: tradingeconomics.com


Mal ve Hizmet İhracatının GSYH'ye Oranı (%)

*X/Y


source: tradingeconomics.com


Mal ve Hizmet İthalatının GSYH'ye Oranı (%)

*M/Y


source: tradingeconomics.com

Enflasyon (Tüketici Fiyatları Endeksine Göre)

Eruygur Akademi

Eruygur Akademi'de Stata, R, Eviews ve GAMS eğitimleri verilmektedir. 

Eruygur Akademi için tıklayınız

 

 

 Stata Eğitimleri

Stata eğitimleri temel olarak 5 başlıkta gruplanabilir:

 • Veri Seti 
 • Temel Ekonometri 
 • Zaman Serisi Ekonometrisi 
 • Panel Veri Ekonometrisi 
 • Etki Analizi 

Ayrıntılar için tıklayınız

 

GAMS Eğitimleri

Aşağıdaki 4 başlıkta GAMS eğitimleri verilmektedir:

 • GAMS Dili ve Modellemeye Giriş
 • Tarımsal Sektör Modelleri
 • Hesaplanabilir Genel Denge Modelleri
 • Küresel Ticaret Modelleri

Ayrıntılar için tıklayınız

 

 

 

 

 

 

 

Eviews Eğitimleri


Sadece zaman serisi  eğitimi verilmektedir. Ancak panel veya başka konularda da eğitim düzenlenebilir.

 • Zaman Serisi Ekonometrisi

Ayrıntılar için tıklayınız

 

R Eğitimleri

Aşağıdaki 4 başlıkta R eğitimleri verilmektedir:

 • Temel Ekonometri
 • Zaman Serisi Analizi
 • Panel Veri Analizi
 • Mikroekonometri

Ayrıntılar için tıklayınız

 

 

 

 

 

Ozan Eruygur tarafından CMSIMPLE kullanılarak hazırlanmıştır © 2023 CMSimple| Tema: ge-webdesign.de| html| css| Login